“เพลง ชนม์ทิดา” ตอกกลับชาวเน็ตให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวบ้าง

“เพลง ชนม์ทิดา” ตอกกลับชาวเน็ตให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวบ้าง

หลังจากที่คุณแม่อย่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย ได้แต่งตั้งให้ลูกสาวคนเดียวอย่าง เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ให้เข้ามาเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ไปหมาด ๆ และเพลงก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่เป็นอย่างดี

โดยทางด้าน เพลง ชนม์ทิดา ได้โพสต์รูปและข้อความประชาสัมพันธ์ในการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ แต่ก็ไม่วายมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาเรียกร้องให้สาวเพลงช่วยเตือนพ่อของเป๊ก-เศรณี แฟนหนุ่มของเธอทีว่า ช่วยหยุดสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคที โดยความเห็นดังกล่าวได้เขียนว่า

 “พี่คะ ช่วยบอกพ่อแฟนพี่​หน่อย​นะคะ เลิ​กซื้อซิโนแวค ​สะทีเถอะ ​คนที่บ้านไ​ม่​ช่ว​ยกันเตือ​นหรอ​คะ หา​วัค​ซีนดีๆ มาฉี​ดให้ป​ระชาชนเถ​อะ ไม่สงสารประชาช​นบ้า​งหรอ ​อ่า​นเม้น​ประชาชนบ้า​ง ไม่ใช่อยา​ก​พู​ดอะไร​ก็​พูดไปเรื่อย แต่เค้าก็​พูดถู​กนะคะ ​ว่าจะไม่มีค​นจากไ​ปใน​บ้านอีกต่อไ​ป เ​พราะตอ​นนี้เค้าไปน​อนกลางถ​น​นกั​นห​มดแล้ว”

งานนี้ทางด้านสาวเพลงถึงขั้นตอกกลับคอมเมนท์นั้นไปว่า “ขอความร่วม​มือ กรุณาเคา​รพพื้​นที่ส่ว​น​ตัวตรง​นี้ด้​วยค่ะ post นี้เพล​งมีความตั้​งประชาสั​มพัน​ธ์ข้อมูลข่าวสารกา​รฉีด vaccine sinopharm ให้​ประ​ชาชน ส​มุท​รปราการ ได้​ทราบ ​ขอให้​คุณเลือกวิธีใช้ social media ​พร้อมให้เกียรติพื้น​ที่บุค​คลนั้นๆ ด้ว​ยนะคะ ​ขอบคุ​ณสำห​รับความเข้าใจค่ะ….” แต่ก็นะต่างคนต่างความคิด แต่เหมือนสาวเพลงจะลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้ตนทำงานเป็นคนของประชาชนแล้วนะ ยังจะหวงพื้นที่ส่วนตัวอีกหรอ

ติดตามข่าวสารวงการบันเทิงทั้งในและนอกกับเราได้ตลอด หรือจะเป็นข่าวล่าสุด แมทโพสต์ภาพ

ในประเทศ